TIN NỘI BỘ

content.title
Toyota Cầu Diễn trao giải thưởng cho cá nhân và tập thể có ý tưởng Kaizen xuất sắc
Phong trào kaizen – cải tiến không ngừng luôn là phong trào khuyến khích CBCNV Toyota Cầu Diễn không ngừng đưa ra ý tưởng sáng tạo, cải tiến, từ đó góp phần không nhỏ cho việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc và sự phát triển của doanh nghiệp.
Đọc tiếp